×

Error

The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

श्री भ.जिव्हेश्वर अष्टोत्तर शतनामावली

Share
 1. अंकिनी नाथाय नमः
 2. दशंकिनी प्रियाय नमः
 3. कैलास वासाय नमः
 4. जिव्हाय सम्भुताया: नमः
 5. पार्वतीलालन पूत्रायः नमः
 6. लोमहर्षजनकायः नमः
 7. चंद्रकांत जन्मकारकायः नमः
 8. क्षेत्रपाल:पार्श्वनाथउदभवकारणाय नमः
 9. सीतनग विहाराय नमः
 10. नन्दोधान नन्दनाय नमः
 11. सुरनरा वन्दितायः नमः
 12. वृत्तिकारः पोषकायः नमः
 13. सुखसजनकलाया चतुरायः नमः
 14. साधुजनः सेविताय नमः
 15. कवि पंडीतपोषकाय नमः
 16. ॠग्वेद ज्ञान विराजितायः नमः
 17. सामवेद प्रियाय नमः
 18. श्रीनीळकंठपुत्राय नमः
 19. शंकरपद सेवकाय नमः
 20. शम्भुप्रशंसपात्राय नमः
 21. कैलासभुवननाम पितायः नमः
 22. सनातन शिक्षकायः नमः
 23. भत्किभावनुप्रेमदायकाय नमः
 24. सर्वकळासुंदर जनकाय नमः
 25. दयासागर उदभवकारणाय नमः
 26. अर्चननाम सुत पोषकाय नमः
 27. दशपुत्रनन्दोतगृहाय नमः
 28. हरिभत्कभाव अंकीनीनाथाय नमः
 29. सुर्यवंशजाया नमः
 30. स्वकुळ साळी वंशमुलाय नमः
 31. कल्पवृक्षसदृशाय नमः
 32. त्रिलोकमान संरक्षकाय नमः
 33. त्रिलोकवस्त्रदाताय नमः
 34. अत्रिकल्पनायकाय नमः
 35. काशिखंड वृत्तांत पावनाय नमः
 36. भानुदास प्रशंसपात्राय नमः
 37. साळी महात्वापावनाचरिताय नमः
 38. काशिकाल भैरवरुप विराजताय नमः
 39. सिध्दपार्थषटपदी रंजीताय नमः
 40. सत्वगुणसोभिताय नमः
 41. मायादेविकल्पनमुर्तये नमः
 42. श्रावणमास सम्भवाय नमः
 43. इन्दुवार: समुदभवाय नमः
 44. त्रयोदसीशुशोब्दवाय नमः
 45. मायाओममायादेवी मंत्रोपदेशमहीमान्वीताय नमः
 46. साळी नामः विख्याताय नमः
 47. स्वकुळसाळी वंश मुलाय नमः
 48. शंकर शिष्याय नमः
 49. ब्रम्होउपदेशगायत्री मंत्र ग्रहणाय नमः
 50. वस्त्रनिर्मित यंत्रदेवरुपाय नमः
 51. सोमवार आराध्य देवाभ्य नमः
 52. नित्य अनुष्ठानवर्तनाम नमः
 53. ब्रम्हदत्ताकलत्राय नमः
 54. सुकर्मछात्राय नमः
 55. गृहस्थाश्रम धर्म जिवनाय नमः
 56. ईश्वरराथनाथत्पराय नमः
 57. बिल्वपत्रपुजीताय नमः
 58. अग्निमहर्षि वरसम्पनाय नमः
 59. अनुसुयाआतिध्यरंजीताय नमः
 60. अनुसुया आर्शिवाद बलोपेताय नमः
 61. पुष्पक विभान विहाराय नमः
 62. पंचभुत मर्मप्रहणाय नमः
 63. पंचतत्व विदेय नमः
 64. ब्रम्हज्ञान सम्पनाथ नमः
 65. गर्भधारणारहस्य ग्रहणाय नमः
 66. जन्मरहस्यसंग्रनाय नमः
 67. सुकर्मवैरक्षमनाय नमः
 68. इन्द्रसमस्तुताय नमः
 69. पुण्यचरित्रय नमः
 70. श्रीपुराण पुरुषाय नमः
 71. सिध्द पुरुषाय नमः
 72. करुणालवालाय नमः
 73. श्रीसुन्दररुपाया नमः
 74. पतित पावनाय नमः
 75. मंगलकराय नमः
 76. सनातन धर्मनिराताय नमः
 77. योगंपुरुषाय नमः
 78. सुज्ञानपुरुषाय नमः
 79. श्री उमावाणिलालीत बालरुपाय नमः
 80. देवसेनज्ञायकाय नमः
 81. पार्वतीप्रसाद धनुर्भान विराजिताय नमः
 82. रिठा सम्भरणीय नमः
 83. असुरगण विध्वंसाय नमः
 84. काशिराज अभिष्ठप्रजाय नमः
 85. व्दादशसहस्त्रकैलास वासाय नमः
 86. काशिभत्क पापप्रक्षालनाय नमः
 87. गोधट्ठायसुप्रतिष्ठय नमः
 88. काशिभत्कजनसंजनाय नमः
 89. स्वकुळ साळी मूलपुरुषाय नमः
 90. नित्याय नमः
 91. नित्यरतृप्ताय नमः
 92. क्रोधरहिताय नमः
 93. क्रोधरक्षमनाय नमः
 94. शान्तस्वरुपाय नमः
 95. सुखशांतिदायकाय नमः
 96. सौम्यवेशाय नमः
 97. सात्विक भावपोषकाय नमः
 98. लोभरहिताय नमः
 99. मोहवर्जिताय नमः
 100. मदमोहरहिताय नमः
 101. निर्विकल्पाय नमः
 102. निराभादाय नमः
 103. निरंजनाय नमः
 104. नित्यसंकाशाय नमः
 105. अभिष्टफलफाय नमः
 106. भत्क वश्याय नमः
 107. मुत्कीदायकाय नमः
 108. श्री श्री श्री भगवान जिव्हेश्वराय नमः
Share