×

Error

The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

स्वकुळ धारा - भाग ८

Share


भ जिव्हेश्वर पुञांचे आलोकीक कतृत्व

साळीमाता दशांकीनीदेवी  यांच्या सहा पुञांची किर्ती देवलोका॑त पसरली त्या मुळात त्यांना देवांनी भ शंकरांच्या कडुन मागुन घेतले .

१ कैलासभुवन यांना श्री इंद्रदेवानीं स्वर्गात नेले.
२ सनातन यांना महाविष्णु वैकु॑ठात घेउन गेले.
३ भक्तिमान यांची कार्य करण्याची पद्धत पाहून यमदेवांनी त्यांना घेऊन जाण्याची विनंती भ शंकराना करून त्यांना यमलोकी नेले.
४ पर्वकाळ या आपल्या नातवास ( साळीमाता दशांकीनीदेवी ब्रम्हदेवाच्या कन्या आहेत  ) घेउन जाण्याचा मोह प्रजापीता ब्रम्हदेवानां आवरला नाही.
५  दयासागर आणि ६ आर्चन यांना आजी पार्वतीनीं कैलासावर ठेवण्याचा हट्ट भ शंकरांच्या कडे धरला म्हणून हे दोघे जण कैलासावर साळीमाता दशांकीनीदेवी  यांच्या कडे रहिले.

( संदर्भ --- आध्याय  १२  अोव्या ८७  ते ९४ )

॥ हर हर जिव्हेश्वर ॥

. . . . . . . . ( क्रमशः )

संकलन
श्री. अमोल कविटकर, पुणे
 

Share